Gebruiksvoorwaarden

De website instituutterrepure.be wordt tot je beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden.

Door de website te gebruiken, word je (de “gebruiker”) geacht deze gebruiksvoorwaarden te accepteren.

Disclaimer – Aansprakelijkheid voor de inhoud

De informatie op deze website is uitsluitend informatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Alle op deze website opgenomen informatie en toepassingen van massagetherapie, essentiële oliën en plantaardige oliën zijn geen vervanging voor advies of dienstverlening van medische of zorgverlenende professionals of instanties en kan niet gezien worden als een vervanging voor medische zorg of ondersteuning. In geval van twijfel, raadpleeg een arts.

De uitgever van deze website heeft deze website met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade door misinterpretatie, eventuele onjuistheden of onvolledigheid.

De uitgever van deze website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd, noch de inhoud en het bestaan van andere gepubliceerde informatie waarnaar op de website wordt verwezen.

Auteursrechten

De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere bestanddelen van de website zijn door het auteursrecht beschermd.

Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van de website, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de betreffende auteurs.

Koppelingen naar websites van derden

Koppelingen naar websites van derden impliceren niet dat de uitgever van deze website de inhoud van de gekoppelde sites goedkeurt of onderschrijft, zelfs al bevatten deze sites het logo van de uitgever, aangezien de uitgever geen zeggenschap heeft over de inhoud van dergelijke sites. Derhalve kan de uitgever niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de gekoppelde sites of de links naar andere sites die zich op de gekoppelde sites bevinden.

Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden

De uitgever van deze website behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden onder dewelke deze website wordt aangeboden op ieder gewenst moment en zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wanneer je gebruik maakt van deze website ben je gebonden aan deze wijzigingen en behoor je kennis genomen te hebben van de gebruiksvoorwaarden.